PREDUGOVORNE OBAVIJESTI PREMA ČLANKU 57. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

Prema čl.57.st.1. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj obavještava Potrošača o niže navedenim pravima i obvezama za slučaj sklapanja ugovora na daljinu. Prodavatelj šalje predugovorne obavijesti elektronskom poštom na e-mail adresu koju Potrošač navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe, zajedno uz ponudu koju je Potrošač zatražio. Ukoliko Potrošač, nakon pregleda i razumijevanja ponude i predugovorne obavijesti, pošalje narudžbu, smatra se da time sklapa ugovor, te se obvezuje na plaćanje po uvjetima na ponudi ukoliko su proizvodi dostupni.

1. GLAVNA OBILJEŽJA PROIZVODA

Potrošač će elektronskom poštom, na e-mail adresu koju je naveo kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe, uz ovaj dokument dobiti i ponudu na kojoj će biti naznačen proizvod koji naručuje te upute i obrazac za povrat artikla. Na web stranici novema-nova.hr uz proizvode stoje detaljne informacije, te se Potrošač obvezuje da će tek nakon pregleda i razumijevanja istih zatražiti ponudu.

2. NAZIV I SJEDIŠTE PRODAVATELJA

  • Novema Nova d.o.o., Draganići 30/E, 47201 Draganić, Hrvatska
  • OIB: 74380993714, MBS: 01739417
  • Kontakt: +385 47 715 930
  • e-mail: webshop@novema-nova.hr

3. NASTUPANJE

Novema Nova d.o.o., Prodajom putem Internet stranice www.novema-nova.hr nastupa u svoje ime.

4. ZEMLJOPISNA ADRESA I KONTAKT ZA EVENTUALNE PRITUŽBE

  • Novema Nova d.o.o., Draganići 30/E, 47201 Draganić, Hrvatska
  • Kontakt: +385 47 715 930
  • e-mail: webshop@novema-nova.hr

5. MALOPRODAJNA CIJENA PROIZVODA

Maloprodajna cijena uz troškove dostave odmah su naznačeni na ponudi koja je sastavni dio ove obavijesti.

6. NEMA DODATNIH TROŠKOVA

Nema nikakvih dodatnih troškova sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora

7. NAČINI PLAĆANJA, UVJETI ISPORUKE ROBE, PODNOŠENJE PRIGOVORA

Plaćanje

Internet bankarstvom ili općom uplatnicom, plaćanje gotovinom po primitku pošiljke (pouzećem).

Dostava

Za iznos narudžbe iznad 400,00 Eura (€) dostava je besplatna. Za iznos manji od 400,00 Eura (€) cijena dostave iznosi 6,00 Eura (€). Prodavatelj će sve narudžbe nastojati poslati u roku raspoloživosti navedenom na detaljima svakog naručenog proizvoda.

Podnošenje prigovora

Sve prigovore sukladno članku 10.Zakona o zaštiti potrošača (N.N.41./2014) možete poslati putem pošte na adresu Novema Nova d.o.o., Draganići 30/E, 47201 Draganić, kontaktom na +385 47 715 930 ili na e-mail adresu: webshop@novema-nova.hr, a odgovor Vam mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

8. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Sukladno čl.72 Zakona o zaštiti potrošača, Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana. Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, Potrošač mora prodavatelju pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor.

9. DUŽNOSTI POTROŠAČA UKOLIKO KORISTI PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Potrošač je dužan snositi troškove vraćanja robe i mora je vratiti u roku 14 dana ako iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz čl.72 Zakona o zaštiti potrošača.

10. OSTALE DUŽNOSTI POTROŠAČA UKOLIKO KORISTI PRAVO JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA

Nije primjenjivo.

11. ISKLJUČENJE PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Nije primjenjivo.

12. MATERIJALNI NEDOSTACI

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima čl.400 Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.

Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Podrazumijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak.

13. JAMSTVO

Za sve proizvode za koje Proizvođač daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Potrošač je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili ne postupanje u skladu s uputama nije osigurana jamstvom.

14. POSTOJANJE ODGOVARAJUĆIH PRAVILA POSTUPANJA PRODAVAČA

Međusobna prava i obveze Potrošača i Prodavatelja definirani su Općim uvjetima poslovanja objavljenim na web stranici www.novema-nova.hr.

15.-16.-17.-18.-19. FUNKCIONALNOST DIGITALNOG SADRŽAJA, UKLJUČUJUĆI POTREBNE MJERE TEHNIČKE ZAŠTITE TIH SADRŽAJA I INTEROPERABILNOSTI DIGITALNOG SADRŽAJA

Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda. Zabranjeno je koristiti web stranicu novema-nova.hr za bilo koju vrstu protupravnih radnji i pokušaje bilo kakve izmjene podataka, kao i bilo koju vrstu zloporabe u otežavanju rada kojom se može prouzročiti šteta Prodavatelju. Korisnik je obvezan prilikom korištenja web stranice novema-nova.hr poštivati sva prava intelektualnog vlasništva.

20. MEHANIZMI IZVANSUDSKOG RJEŠAVANJA SPOROVA, ODNOSNO SUSTAVI ZA OBEŠTEĆENJE, TE NAČINI KAKO IH POTROŠAČ MOŽE KORISTITI

Prodavatelj zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti i odnosi između Prodavatelja i Potrošača podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora, stranke će pokušati spor riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, nadležan je sud u mjestu sjedišta Prodavatelja.

Narudžbom Potrošač prihvaća Predugovorne obavijesti i Pravila poslovanja.