Novema Nova d.o.o.

Dobrodošli na naše web stranice

Firma Novema Nova d.o.o. osnovana je 2000. godine iz ljubavi prema motociklima i motociklizmu općenito, a prvi proizvodi koje smo ponudili tržištu su bili  Puig viziri te Carbone Lorraine kočione pločice. Proizvodi su odlično prihvaćeni od strane kupaca te se pokazala potreba za uvođenjem dodatnih proizvoda koje je tržište zahtijevalo.

Kontinuiranim rastom i razvojem, a prije svega osjećajem za potrebe kupaca, prodajni program je proširivan i nadopunjavan, te je danas  Novema Nova generalni  zastupnik i distributer sljedećih svjetskih brendova na Hrvatskom tržištu: HJC, Puig, Afam, LSL, Hepco&Becker, Dainese, Modeka, SW-Motech, Motorex, CL Brakes, Ariete, Hyperpro, All Balls, Rebelhorn, Fulbat i još mnoštvo drugih velikih brand-ova, a kao vrh ponude - Suzuki i Royal Enfield motocikli i dodatna oprema.

Svi proizvođači su renomirani proizvođači, a neki su i dobavljači OEM opreme (tvornička dodatna oprema) i dijelova za motocikle, te odjeće i obuće koje se također distribuiraju kroz mrežu ovlaštenih prodajno-servisnih centara.

Novema Nova d.o.o. se nalazi u Draganiću, na pola puta između Karlovca i Zagreba, a naše prostorije se sastoje od potpuno opremljenog prodajnog prostora, popunjenog skladišnog prostora te servisni prijam sa servisnim prostorom. U mogućnosti smo prezentirati i promptno isporučiti artikle iz našeg asortimana za većinu modela motocikala koje susrećemo na Hrvatskim cestama i stazama.

Brandovi koje zastupamo

Posebno bi istaknuli HJC koji je, osim što je najveći svjetski proizvođač kaciga, također i OEM dobavljač kaciga za Kawasaki, Suzuki, Harley-Davidson, Yamaha, čiji su logo i boje istaknuti na njihovim proizvodima. Također, povjerenje HJC-a ima i višestruki svjetski prvak Jorge Lorenzo. Valentino Rossi, živuća legenda, je korisnik legendarne Dainese ove zaštitne odjeće i obuće.

AFAM - proizvođač vrhunskih trkaćih i cestovnih lanaca i lančanika prvi je izbor Aprilia, Suzuki, Honda HRC, Yamaha Powersports grupacije, te svoje mjesto nalazi na Apriliji RSV4 Max-a Biaggia. AFAM je također prisutan pri prvoj ugradnji na RR motore Japanskog trojstva Suzuki-Yamaha-Honda.
Legendarni Harley-Davidson, a isto tako ništa manje karizmatičan BMW, svoje povjerenje su dali Hepco&Becker-u kao OEM dobavljaču bisagi, kofera, nosača, crash bar-ova te ostale prateće dodatne opreme. Naravno u njihovoj ponudi je moguće pronaći modele nosača i opreme i za ostale proizvođače motocikala.
Za njima ne zaostaju ni ostali proizvođači čiji su proizvodi rezultat dugogodišnjeg dokazivanja na svjetskim stazama, od cestovnih do prašnjavih i blatnih, od pustinjskih do snježnih. U tim uvjetima su nastajali proizvodi Motorex (motorna ulja i kozmetika), Carbone Lorraine (disk pločice), Hyperpro (linearne i progresivne opruge, amortizeri i amortizeri upravljača), Puig (viziri za R, naked i chopper motore, ralice, crash padovi, nosači tablica, blatobrani, mrežice hladnjaka, stop svjetla, žmigavci, naljepnice za rezervoare te retrovizori), LV8 (štenderi, dizalice i radionička oprema), LSL ( upravljači i crash padovi), Modeka (odjeća i obuća), i Nitro (akumulatori iz Yuasa grupacije).

2011. godine ostvarili smo suradnju sa jednim od vodećih proizvođača motocikala i ATV vozila, te motociklistčke opreme, japanskim Suzuki-jem.  U motosportu modeli tvrtke Suzuki imali su mnogo uspjeha što je pridonijelo uspjehu u prodaji komercijalnih modela. Tvrtka Suzuki proizvela je i najbrži motor na svijetu, model Suzuki Hayabusa. Rizla Suzuki  MotoGP je naziv momčadi koja se natječe na Svjetskom prvenstvu u motociklizmu. Suzuki-jevi vozači Troy Corser, Alessandro Polita, Fabrizio Pirovano i Stéphane Chambon svojevremeno su osvojili svjetsko prvenstvo u cestovnom motociklizmu. Uspješna suradnja Novema Nove i Suzuki-ja traje već godinama na obostrano zadovoljstvo.

2019. je bila godina s nekim novitetima u našoj ponudi i puno planova za dalje. Uveli smo novi brand motocikala Royal Enfield koji se svojim stilom pokazao izrazito zanimljiv za naše tržište. Royal Enfield je Indijski brend osnovan 1901. godine. Specijaliziran je u segmentu motocikala manje kubikaže. U paleti prevladavaju retro modeli umjerenih performansi. Izgledno je očekivati povećan interes prije svega povratnika u svijet dva kotača, zatim početnika, ali i svih onih koji su tijekom mladosti maštali o novom motociklu, a nisu si ga mogli priuštiti. S retro motociklima došlo je i ponešto retro opreme, tako da u ponudi imamo i  Royal Enfield odjeću i obuću uz široku paletu Cafe Racer i Urban modela visoke kvalitete. Modeka je također izbacila liniju Urban Wear i proširila svoju ponudu kožnih jakni i traper hlača, takozvane casual odjeće za motocikliste. U moto svijet se lagano opet vraća old school i retro look.

2021. godine smo proširili našu suradnju sa ASP Group distribucijom, te u ponudu uvrstili ATV, SSV i UTV vozila i dodatnu opremu marke SEGWAY. Tijekom posljednjih 20 godina američka tvrtka Segway stvorila je mnoge vrhunske inovativne proizvode koji su doslovno promijenili svijet. Segway posjeduje više od tisuću ključnih patenata u dizajnu vozila, zdravstvu, tehnologijama samobalansiranja, elektronički upravljanim pogonima, autonomnoj kontroli i IOT / IOV tehnologijama. Segway surađuje i isporučuje tehnologije vodećim svjetskim tvrtkama kao što su Ford, BMW, GM, Ferrari, SEAT, Intel, Google, Amazon i druge. 2018. godine osnovano je zasebno odjeljenje Segway Technology Co. Ltd. za istraživanje, razvoj, proizvodnju i prodaju terenskih vozila - ATV, SSV i UTV. Ogroman tehnološki potencijal, uključujući glavni centar za off-road razvoj u SAD-u, čini visokokvalitetnu osnovu nove linije vrhunskih Segway-ovih inovativnih terenskih strojeva.

 

Welcome to our website

Novema Nova d.o.o. was founded in 2000 out of love for motorcycles and motorcycling in general, and the first products we offered to the market were Puig visors and Carbone Lorraine brake pads. The products were well received by the customers, and the need to introduce additional products that the market demanded proved necessary.

With continuous growth and development, and above all with a sense of customer needs, the sales program was expanded and supplemented, and today Novema Nova is the general representative and distributor of the following world brands on the Croatian market: HJC, Puig, Afam, LSL, Hepco&Becker, Dainese, Modeka, SW-Motech, Motorex, CL Brakes, Ariete, Hyperpro, All Balls, Rebelhorn, Fulbat and many other big brands, and the top of the range - Suzuki and Royal Enfield motorcycles and accessories.

All manufacturers are reputable manufacturers, and some are also suppliers of OEM equipment (factory accessories) and parts for motorcycles, as well as clothing and footwear, which are also distributed through a network of authorized sales and service centers.

Novema Nova d.o.o. is located in Draganić, halfway between Karlovac and Zagreb, and our premises consist of a fully equipped sales area, a full storage area and a service reception with a service area. We are able to present and promptly deliver items from our assortment for most motorcycle models that we meet on Croatian roads and trails.

The brands we represent

They would particularly like to highlight HJC, which, in addition to being the world's largest helmet manufacturer, is also an OEM supplier of helmets for Kawasaki, Suzuki, Harley-Davidson, Yamaha, whose logo and colors are highlighted on their products. Also, multiple world champion Jorge Lorenzo has the trust of HJC. Valentino Rossi, a living legend, is the user of the legendary Dainese protective clothing and footwear.
AFAM - the manufacturer of top racing and road chains and sprockets is the first choice of Aprilia, Suzuki, Honda HRC, Yamaha Powersports group, and finds its place on the Aprilia RSV4 Max by Biaggio. AFAM is also present during the first installation on RR engines of the Japanese trinity Suzuki-Yamaha-Honda.
The legendary Harley-Davidson, as well as the no less charismatic BMW, put their trust in Hepco&Becker as an OEM supplier of saddlebags, suitcases, carriers, crash bars and other accompanying accessories. Of course, in their offer, it is possible to find models of mounts and equipment for other motorcycle manufacturers as well.
They are not far behind other manufacturers whose products are the result of many years of proving themselves on the world's tracks, from road to dusty and muddy, from desert to snow. In these conditions, the products Motorex (motor oils and cosmetics), Carbone Lorraine (disc plates), Hyperpro (linear and progressive springs, shock absorbers and steering shock absorbers), Puig (visors for R, naked and chopper engines, plows, crash pads, license plate holders, fenders, radiator grilles, brake lights, turn signals, tank stickers and mirrors), LV8 (stands, cranes and workshop equipment), LSL (steering wheels and crash pads), Modeka (clothing and footwear), and Nitro (accumulators from Yuasa Group).

In 2011, we cooperated with one of the leading manufacturers of motorcycles and ATVs, as well as motorcycle equipment, the Japanese Suzuki. In motorsport, Suzuki models have had a lot of success, which has contributed to the success of commercial model sales. The Suzuki company also produced the fastest motorcycle in the world, the Suzuki Hayabusa model. Rizla Suzuki MotoGP is the name of the team that competes in the World Motorcycle Championship. Suzuki riders Troy Corser, Alessandro Polita, Fabrizio Pirovano and Stéphane Chambon once won the world championship in road motorcycling. The successful cooperation between Novema Nova and Suzuki has been going on for years to mutual satisfaction.

2019 was a year with some novelties in our offer and a lot of plans for the future. We have introduced a new brand of motorcycles, Royal Enfield, whose style has proven to be extremely interesting for our market. Royal Enfield is an Indian brand founded in 1901. It is specialized in the segment of motorcycles of smaller cubic capacity. The palette is dominated by retro models with moderate performance. We can expect increased interest, first of all, from those returning to the world of two wheels, then beginners, but also all those who dreamed of a new motorcycle during their youth, but could not afford it. With retro motorcycles came some retro equipment, so we also offer Royal Enfield clothing and footwear in addition to a wide range of high-quality Cafe Racer and Urban models. Modeka also launched the Urban Wear line and expanded its range of leather jackets and denim pants, so-called casual clothing for motorcyclists. The old school and retro look is slowly returning to the motorcycle world.

In 2021, we expanded our cooperation with ASP Group distribution, and included in the offer ATV, SSV and UTV vehicles and additional equipment of the SEGWAY brand. Over the past 20 years, the American company Segway has created many cutting-edge innovative products that literally changed the world. Segway holds more than a thousand key patents in vehicle design, healthcare, self-balancing technologies, electronically controlled drives, autonomous control and IOT / IOV technologies. Segway cooperates and supplies technologies to leading world companies such as Ford, BMW, GM, Ferrari, SEAT, Intel, Google, Amazon and others. In 2018, a separate division of Segway Technology Co. was established. Ltd. for research, development, production and sale of off-road vehicles - ATV, SSV and UTV. Huge technological potential, including a major off-road development center in the USA, forms the high-quality basis of the new line of top-of-the-line Segway's innovative off-road machines.

Galerija