Zaštita privatnosti

Važno je znati da u bilo kojem trenutku, u potpunosti ili djelomice, besplatno i bez ikakvog objašnjenja možete odustati od dane privole, opozvati svoj pristanak na aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka i marketinške aktivnosti usmjerene prema Vama.

Svoje pravo na pristup, ispravak, zaborav, ograničenje, prigovor i informiranost, možete podnijeti osobno u poslovnici Novema Nova d.o.o., poštom na adresu Draganići 30/E, 47201 Draganić ili elektroničkom poštom na adresu info@novema-nova.hr
 

Još ću razmisliti, za sada se želim odjaviti i nastaviti koristiti stranicu kao gost.

Odjava

Ukoliko više nemate namjeru koristiti Vaš korisnički račun kliknite na gumb "Izbriši sve moje podatke" i Vaši podaci biti će izbrisani.

Ukoliko u zakonski predviđenom roku ne prihvatite nove odredbe o zaštiti privatnosti ili ne izbrišete svoj korisnički račun, Vaš korisnički račun će biti izbrisan automatski do zakonski predviđenog roka.

Izbriši sve moje podatke